"Sarnowa była jest i będzie"

Sytuacja po nieudanych wyborach uzupełniających


Burmistrz Rawicza po rezygnacji z członkowstwa w Radzie Osiedla pana Jerzego Andrzejewskiego zarządził wybory uzupełniające. Do sali ratusza przybyły 23 osoby. Zgodnie ze statutem osiedla wymagana liczba to 35 aby wybory mogły się odbyć. Jak podaje Życie Rawicza ( nr 9(428) 27.09.2009) sekretarz gminy Sławomir Figisiak powiadomił, że w związku z zaistniała sytuacją jest pat i Rada Osiedla nie może działać.
Na posiedzeniu komisji budżetowej w dniu 02.03.2009r. na wniosek radnego Marka Wawrzyniaka powrócił temat Rady Osiedla. Po wymianie argumentów stwierdzono, że nic nie stoi na przeszkodzie aby Rada Osiedlowa mogła działać a pierwotna interpretacja była błędna. Wniosek jaki wypłynął to potrzeba nowelizacji statutów.

<<<powrót do strony głownej

www.sarnowa.rawicz.pl