"Sarnowa była jest i będzie"
14.01.2014r.
Głównymi punktami zebrania R.O. były: sprawozdanie z działalności samorządu za 2013 rok, plan pracy na 2014 oraz zmiana na stanowisku v-ce przewodniczącego zarządu R.O.
Przedstawione przez przewodniczącego sprawozdanie z działalności za ubiegły rok zostało przyjęte bez uwag. W dalszej cześci przedstawiono plan pracy na 2014 rok. Ubogie środki jakie przeznaczyła Rada Miasta na działalność samorządu osiedla zdecydowano przeznaczyć na organizację dnia dziecka, zawody wędkarskie, spotkanie z Mikołajem oraz powitanie lata.
Ponadto klub seniora Jesienny Liść poinformował o organizowanym własnymi siłami jubileuszu w dniu 26.02.2014r. Towarzystwo Przyjaciół Sarnowy poinformowało o organizowanej uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej na ścianie ratusza w dniu 19. 01.2014r. w zwiazku z 95 rocznicą Powstania Wielkopolskiego.
Następnie przewodniczacy poinformował o rezygnacji Karola Żurka z funkcji v-ce przewodniczącego zarządu. Rada Osiedla zaakceptowała na to stanowisko kandydaturę Elżbiety Mieloch.
Radna Waleria Andersch przedstawiła postęp przygotowań do zmiany nazwy części ul. Kilińskiego ( od skrzyżowania przy kościele do skrzyżowania z ul. Chopina ), i nadaniu tej części ulicy nazwy ks. Edwarda Spychalskiego.
Radny Krzysztof Kaczmarek zgłosił wniosek o nadanie nazwy tzw. łącznikowi ( od transformatora przy skrzyżowaniu ul. Strażackiej i ul. Kurpińskiego do drogi krajowej nr 36) ul. Małgorzaty Sarnowskiej (Dunin).

Zarząd Rady Osiedla kadencja 2011 - 2015

Marek Wróblewski - przewodniczący
Elżbieta Mieloch - v-ce przewodnicząca
Bożena Kowalska - sekretarz
Łukasz Zmuda - członek
Katarzyna Kociemba - członek
Marek Wawrzyniak - członek
Karol Żurek - członek

<<<powrót do strony głownej

www.sarnowa.rawicz.pl