"Sarnowa była jest i będzie"
Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla w 2013 roku
W styczniu 2013 roku odbyło się pierwsze zebranie w poszerzonym składzie tj. Rady Osiedla i Komisji ds. Kultury i Sportu.
W składzie Komisji znaleźli się przedstawiciele organizacji społecznych działających na terenie naszego osiedla: Towarzystwa Przyjaciół Sarnowy, Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, Koła Śpiewu im. K. Kurpińskiego, Klubu Seniora "Jesienny Liść", Klubu Sportowego "Sarnowianka", Ogrodów Działkowych "Zorza" oraz osoby współpracujące z Radą, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 i pan Wincenty Durczewski.
Zgodnie z wcześniej zatwierdzonym preliminarzem postanowiono zorganizować w 2013 roku: Dzień Dziecka na Wiatraku oraz imprezę "Dni Sarnowy" połączoną z obchodami Jubileuszu 90-lecia Chóru im. K. Kurpińskiego. Niestety w późniejszych planach realizacyjnych tej imprezy z przyczyn obiektywnych i wycofania się Zarządu Chóru, Rada Osiedla postanowiła zrezygnować z jej organizacji. Dokonano zmiany i zaplanowano imprezy "Piknik z Drezynami", "Pożegnanie lata na sportowo", "Spotkanie z Mikołajem".
W dniu 2 czerwca zorganizowano Dzień Dziecka na Wiatraku oraz dodatkowo zawody wędkarskie dla dzieci o Puchar Burmistrza na nowym obiekcie wodnym, stawie "Suchary". We wrześniu odbyły się imprezy "Piknik z Drezynami" i "Pożegnanie lata na sportowo". Tradycyjnie na początku grudnia zaproszono wszystkie dzieci na "Spotkanie ze św. Mikołajem". Za udany przebieg tej imprezy należą się podziękowania naszym lokalnym przedsiębiorcom, którzy pomogli sfinansować paczki dla dzieci.
Coroczna pula w kwocie 2 tys. złotych jaką otrzymuje Rada z Urzędu Gminy została wykorzystana na organizację wymienionych imprez.
Opłacono część kosztów organizacji placu zabaw na Dzień Dziecka, zakupiono nagrody i puchary oraz pokryto część kosztów organizacyjnych na wrześniowe imprezy, oraz występ artystyczny teatrzyku i niespodzianki dla dzieci.
W styczniu z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Janusza Hamielca autora naszej monografii "Sarnowa. Wybrane zagadnienia z dziejów miejscowości". Autor podjął się jej napisania już w trakcie choroby. Dla uczczenia pamięci tego wybitnego regionalisty Rada Osiedla umieściła kondolencje w gazecie a delegacja Rady uczestniczyła w pogrzebie.
Rada Osiedla w ramach współpracy z filią biblioteki pomagała w organizacji baliku dla dzieci w czasie ferii zimowych.
Dzięki zaangażowaniu się pani radnej Walerii Andersch, Rada Osiedla zorganizowała w Ratuszu punkt odbioru i wypełniania formularzy deklaracji zagospodarowania odpadami komunalnymi.
Reprezentacja Rady Osiedla brała udział w otwarciu 24 godzinnego Rawickiego Festiwalu Sportu poprzez udział w marszu nordic walking wokół plant.
Braliśmy udział w organizacji Gminnego Dnia Dziecka na żużlowo organizując jedną z atrakcji tego dnia wyścig rowerowy "jedno okrążenie toru".
W 2013 roku Rada Osiedla zajmowała się między innymi następującymi sprawami:
- złożyliśmy wniosek o zmianę organizacji ruchu na ulicy Szkolnej i Wąskiej _ wniosek ten nie w pełni uzyskał akceptację Komisji w Starostwie, zaproponowano nam tylko umieszczenie nowego znaku drogowego na ulicy Szkolnej.
- złożyliśmy pismo do Komisji ds. oceny bezpieczeństwa ruchu rowerowego w Gminie Rawicz zawierające informacje o niebezpiecznych miejscach dla pieszych i rowerzystów na terenie naszego osiedla i propozycjach ich rozwiązania.
- pomogliśmy doprowadzić do realizacji postawienia tablicy informacyjnej z planem osiedla na którą złożyli się uwidocznieni na niej sponsorzy.
- złożyliśmy pismo do Burmistrza z prośbą o przekazanie kostki brukowej do ułożenia pod tablicą z planem osiedla - przyszła odpowiedź negatywna.
- złożyliśmy pismo w sprawie nadania nowemu rondu przy drodze krajowej DK36 nazwę "Rondo Sarnowskie". W Radzie Miejskiej Gminy Rawicz w tym samym czasie wniosek o nadanie nazwy temu rondu "im. Jerzego Zelka" złożył radny Organistka. W rozwiązanie tego sporu zaangażował się przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Gwizdek. Doszło do kompromisowej ugody na nadanie nazwy rondu "Rondo Sarnowskie im. Jerzego Zelka"
- do Starostwa złożyliśmy pismo z prośbą o dalsze poprowadzenie chodnika na ulicy Paderewskiego w stronę nowego ronda dla zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszych - na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
- z uwagi na uszkodzenie mikrofonów, które były do dyspozycji Rady Osiedla już od ponad 10 lat. Urząd Gminy przychylił się do naszej prośby o zakup nowych i przekazał nam je do wykorzystania.
Należy również nadmienić, że w 2013 roku na terenie naszego osiedla zakończyły się dwie ważne inwestycje. Przebudowano dalszą część ulicy Prusa wraz z chodnikiem pieszo-rowerowym. Wyremontowano ulicę Gajową układając kostkę brukową i nowy chodnik do okolic stadionu sportowego. Dzięki temu podniósł się standard dojazdu do stadionu i nie musimy się wstydzić kałużami i dziurami przed gośćmi przyjeżdżającymi na nasz stadion.
Dziękuję członkom Rady Osiedla, Zarządu i Komisji ds. Kultury i Sportu oraz wszystkim tym mieszkańcom, którzy byli otwarci na współpracę i pomoc przy organizacji wszelkich imprez na naszym osiedlu.
Tylko dzięki wspólnemu działaniu możemy uczynić aby w Sarnowie żyło się nam spokojnie, bezpiecznie i wygodnie.

Przewodniczący Zarządu Osiedla
nr 6 "Sarnowa"


Marek Wróblewski


<<<powrót do strony głownej

www.sarnowa.rawicz.pl