"Sarnowa była jest i będzie"

Kiedyś sakrum dziś profanum


Poniżej przedstawiam fragmenty z prac Komisji Krajobrazu Kulturowego "Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych" autorstwa Agnieszki Rydzewskiej, Michała Krzyżaniaka, Piotra Urbańskiego - Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

"Cmentarze stanowią jedną z najcenniejszych form dziedzictwa kulturowego. Współcześnie odzwierciedlają także poziom tolerancji i wrażliwości obecnego pokolenia w stosunku do innych kultur czy narodowości. Dotyczy to między innymi nieczynnych już cmentarzy poniemieckich, które na ziemiach Wielkopolski są licznie jeszcze spotykane.
Dziś, zdecydowana większość cmentarzy poewangelickich jest nie tylko zaniedbana, ale także zniszczona w wyniku świadomej działalności mieszkańców i zaniedbania lokalnych władz. ...
...Działania te powodują nieodwracalne szkody kulturowe. Cmentarze jako pomniki historii, stanowić mogą element edukacji młodych ludzi. Dlatego podjęcie działań związanych z ochroną cmentarzy poniemieckich jest niezwykle istotne - powoduje wzrost świadomości młodych ludzi dotyczącej trudnej przeszłości historycznej, wspólnej dla narodu polskiego i niemieckiego"


Z opracowania dowiadujemy się, że na 39 cmentarzy poewangelickich północnej Wielkopolski 38 jest zniszczonych. Przedstawiony obraz powojennych losów poniemieckich nekropoli, jak najbardziej znajduje odzwierciedlenie w historii naszego cmentarza. To co spotkało to miejsce jest wypadkową wielu czynników, które kształtowały historię Sarnowy, i niezależnie od tego jakie to czynniki, i jakie niosły ze sobą skutki, dziś musimy obudzić w sobie zatraconą wrażliwość i tolerancję dla innych kultur i narodowości. Ten cmentarz to także nasza przeszłość historyczna, i dziedzictwo kulturowe, które należy ocalić


<<<powrót do strony głownej

www.sarnowa.rawicz.pl