"Sarnowa była jest i będzie"

Zebranie Rady Osiedla (23.05.2014 r.)

Miejsca Radnych Osiedlowych świeciły pustkami niczym ławy poselskie na ul. Wiejskiej w Warszawie. Pięciu radnych E. Mieloch, M. Wróblewski, M. Stasik, K. Kaczmarek i P. Piotrowski wywiązało się z obowiązku wypełnienia funkcji i poświęciło swój czas na sarnowskie "sprawy". Brak quorum uniemożliwił przeprowadzenie ponownego głosowania nad kandydaturą v-ce przewodniczącego R.O. Za pierwszym razem głosowano w sposób jawny, co zostało zakwestionowane i teraz głosowanie miało odbyć się w sposób tajny.
Następnym tematem był dzień dziecka. Dla omówienia szczegółów Przewodniczący zaprosił jako gości Magdalenę Lipowczyk oraz Adriana Nawrota animatorów z boiska orlik przy szkole podstawowej. W ramach dnia dziecka 01.06.2014 r. zorganizowane zostaną: suchary godz 9:00 - zawody wędkarskie, orlik godz 14:00 - konkurencje sportowe oraz festynowe, pokaz policji, pokaz modelu samolotu.
W wolnych głosach zwrócono uwagę na utrudnienia w ruchu na ul. Paderewskiego wynikające z braku wyobraźni parkujących oraz o sprzeciwie mieszkańców w sprawie zmiany nazwy części ul. Kilińskiego na ul. ks. Spychalskiego. Okazuje się, że zarówno wnioskodawca jak i gmina nie przeprowadziła konsultacji z mieszkańcami, stawiając ich przed faktem dokonanym.
www.sarnowa.rawicz.pl