"Sarnowa była jest i będzie"

Biblioteka w Sarnowie

Lata bezpośrednio po II wojnie światowej charakteryzowało umiłowanie książek. Walka okupanta hitlerowskiego ze wszystkim co polskie wytworzyła w społeczeństwie specyficzny stosunek do spuścizny lat międzywojennych. Myśl o zbieraniu książek, zakładaniu bibliotek od pierwszych dni wyzwolenia nie opuszczała światłych obywateli naszego kraju. Tak też było w Sarnowie. W akcji gromadzenia książek brali udział m.in. nauczyciele i miłośnicy książek. Biblioteka w Sarnowie rozpoczęła swoją działalność w 1947 r. W tym roku została przyjęta przez Państwowy Związek Samorządowy pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna w Sarnowie. Charakter zbiorów został określony jako oświatowy, z księgozbioru mogli korzystać wszyscy bez ograniczeń. Lokal biblioteki mieścił się przy ul. Rynek 2 i zajmował samodzielny lokal, jedną izbę wyposażoną w niezbędny sprzęt regały, biurko i skrzynki katalogowe. Pierwsze książki zinwentaryzowano 15.12.1949r. w ilości 505 woluminów które pochodziły z darów. Najcenniejsze książki to była klasyka polska i obca, trochę literatury popularnonaukowej, historia literatury, trochę dla dzieci i młodzieży. Organizowano wystawy książek, konkursy czytelnicze, głośne czytanie książek. Działalność informacyjna była mało rozwinięta, ponieważ biblioteka nie posiadała księgozbioru podręcznego typu encyklopedie, słowniki, informatory z rożnych dziedzin wiedzy. Lata po zakończeniu wojny sprzyjały rozwojowi czytelnictwa, odczuwało się "Głód książki" spowodowany 5-letnią polityką okupanta, zniszczenia wszystkiego co polskie a więc pozbawienia też możliwości korzystania z książek i czasopisma polskiego. Czytali wtedy wszyscy ci którzy nawyk czytania wynieśli z domu i ci którzy dopiero po wojnie nauczyli się czytać, ludzie młodzi i starsi. Wszyscy szukali drogi do biblioteki i czytali wszystko, każda książka miała swoich wielbicieli. Takie były początki biblioteki w Sarnowie.


Pracownice biblioteki od początku działalności:
p. Mielcarek Marta
p. Talaszka Zofia
p. Szanter Barbara
p. Przybylska Stefania
p. Joachimiak Zofia
p. Malak Danuta
p. Hytra Grażyna
p. Kocoń (Imalska) Janina - do chwili obecnej

opracowała:       
Kocoń (Imalska) Janinawww.sarnowa.rawicz.pl