"Sarnowa była jest i będzie"
ks marian grzegorowski Ks dr Marian Grzegorowski ur. się w 1940 r. w Jankowie Przygodzkim k/Ostrowa Wlkp. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp. rozpoczął studia w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu wybierając życiową drogę kapłaństwa. W 1965 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Metropolity Poznańskiego A. Baraniaka. W latach 1965 - 1980 pracował jako wikariusz w Przemęcie, Dolsku, Mosinie, Kórniku i Swarzędzu. 01.10.1980 r. rozpoczął prace jako proboszcz w parafii Silna i Lewice koło Międzychodu.
01.07.1982 r. na prośbę ks bp Tadeusza Ettera przejął parafię w Sarnowie `
Lata pokazały charakter ks Mariana Grzegorowskiego, który swoją energią, determinacją, konsekwencją, pracowitością, zaangażował parafian w działania na rzecz swojej świątyni oraz parafii. Reaktywowane i sprawnie działające organizacje parafialne w swej działalności często wykraczały poza granice wspólnoty religijnej, wpływając na życie miasteczka. Wystarczy wspomnieć festyny rodzinne, wieczerze wigilijne dla starszych i samotnych, pielgrzymki organizowane przez POAK. To właśnie z jego inicjatywy w październiku 1997 r. w naszej parafii reaktywowano pierwszy w południowej Wielkopolsce Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Ks. Marian stał się także mecenasem Chóru im Karola Kurpińskiego, który uświetnia wydarzenia religijne w parafii.
Oczkiem w głowie ks. proboszcza była sarnowska świątynia. W ciągu tych długich lat pracy przeprowadził mnóstwo inwestycji m. in. odrestaurowano wnętrze kościoła, elewację zewnętrzną, nowe poszycie dachu aby nadal zachwycała swym pięknem i utrzymała tytuł "małej Świętej Góry" Kościół utrzymany w doskonałym stanie stał się wizytówką gospodarności.
Nie można nie docenić także indywidualnych sensu stricto osiągnięć ks. Mariana Grzegorowskiego. W latach 1973 - 1977 ukończył studia magisterskie i doktoranckie z teologii biblijnej i homiletyki w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Pracę doktorancką napisał w 1995 r. na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu pod kierunkiem wybitnego biblisty ks. prof. Jana Kantego Pytla, temat rozprawy: "Pismo św. w kaznodziejstwie ks. Józefa Kłosa", wydana drukiem w 1996 r. Ponadto jest autorem wydanej w 1992 r. książki "Obyś żył w ciekawych czasach" oraz "Parafia p. w. Św. Andrzeja Apostoła w Sarnowie" (2011). W latach 1977 - 1983 publikuje swoje teksty w "Bibliotece Kaznodziejskiej" i "Katechezie". W okresie od 2006 do 2010 pełnił funkcję dziekana dekanatu rawickiego.
Za swą działalność w 1999 r. Arcybiskup Poznański mianuje ks. M. Grzegorowskiego kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Poznaniu. Również burmistrz i radni Rawicza nadali ks. proboszczowi odznaczenie "Zasłużony dla Gminy Rawicz". Ostatnią mszę jako proboszcz odprawił w dn. 30 czerwca 2014 r.

opracował: Marek Wawrzyniak


www.sarnowa.rawicz.pl