"Sarnowa była jest i będzie"
(15kB)

Wystawa Łowiecka Sarnowa 2009

26.06.br. w Sarnowskim Ratuszu otwarta została Wystawa Łowiecka - Sarnowa 2009. W uroczystości otwarcia udział wzięli: Starosta Rawicki Pan Zdzisław Maćkowiak z małżonką, z-ca Starosty Pan Zygmunt Wolny, Burmistrz Gminy Rawicz Pan Tadeusz Pawłowski, Dziekan Rawicki a zarazem Proboszcz Sarnowski ks. Marian Grzegorowski, Dyrektor Muzeum Ziemi Rawickiej Pani Bożena Raus, przedstawiciele Lasów Państwowych, kół łowieckich oraz działacze samorządowi. Przecięcia wstęgi dokonał myśliwy-senior Pan Zbigniew Woydylak. Inicjatywa zorganizowania w Sarnowie takiej wystawy istniała od dłuższego czasu. Tylko dzięki zaangażowaniu Pana Wojciecha Chwierota /sarnowskiego myśliwego/ i Pana Bogdana Dopierały /syna byłego leśniczego z sarnowskiej leśniczówki Folusz/ oraz materiałowemu wsparciu Pana Roberta Kowalskiego stała sie ona możliwa do realizacji. Lasy i zwierzyna łowna są historycznie i heraldycznie związane z Sarnową o czm świadczy nazwa i herb miasta. Rogacz stąpający po zielonej murawie przez setki lat zmieniał jedynie wielkość rogów. Jedna z hipotez mówi, że wpływ na wielkość rogów w herbie miały małżonki właścicieli miasta. W XIV wieku Sarnowa przeszła w posiadanie rodów rycerskich. Małgorzata Sarnowska ze swym mężem Janem Doninem a następnie synem Jerzym zaczęła tworzyć tzw. dobra sarnowskie składające się z kilkunastu miejscowości. Herbem rodowym Doninów były srebrene rogi jelenia na niebieskim tle a więkoszość miejscowości wchodzących w skład tych dóbr miało nazwy związane z lęśnictwem. Obok Sarnowy i Sarnówki były Żołędnica, Zakrzewo, Kawcze, Jadodna, Dąbrówka, Konarzewo, Laszczyn. Na uwagę zasługują również stare sarnowskie tradycje strzeleckie. Już w 1639 roku było tu towarzystwo strzleckie założone jako jedno z pierwszych w Wielkopolsce, do dzisiaj istnieje ulica Strzelecka a teren obecnego stadionu "Sarnowianki" był poprzednio zwany ogrodami strzleckimi, w których odbywały się różne miejscowe imprezy. Ostatnim burmistrzem Sarnowy był Pan Franciszek Fokt, wybitny działacz myśliwski i członek naczelnych władz Polskiego Związku Łowieckirgo
Komisarze wystawy Wojciech Chwierot oraz Bogdan Dopierała serdecznie zapraszają do zwiedzania.

Wystawa Łowiecka Sarnowa 2009

godz. otwarcia:
niedziela 05.07 w godz. 11.00 - 13.00
niedziela 12.07 w godz. 15.00 - 17.00
niedziela 19.07 w godz. 15.00 - 17.00
niedziela 26.07 w godz. 15.00 - 17.00
niedziela 02.08 w godz. 15.00 - 17.00

zapraszamy także grupy zorganizowane do zwiedzania z przewodnikiem
Informacje można także uzyskać pod nr tel. 602 377 803


<<<zobacz foto


<<<powrót do strony głownej

www.sarnowa.rawicz.pl